Informacje o działaniach PROW 2007-2013

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące działań wdrażanych przez LGD w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

W poszczególnych zakładkach znajdują się informacje na temat następujących działań:

- Małe projekty

- Odnowa i rozwój wsi

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej