O LGD

Szanowni Państwo

Witamy serdecznie na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. Jesteśmy trójsektorowym partnerstwem, w którego skład wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Stowarzyszenie powstało na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o art.15 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od czerwca 2015 obszar LGD BnP tworzy 16 gmin z trzech powiatów województwa podlaskiego tj.: Wysokie Mazowieckie (Wys. Maz gm.), Kulesze Kościelne (Kulesze Kość.), Szepietowo, Nowe Piekuty, Czyżew, Ciechanowiec, Klukowo, Rudka, Brańsk, Kołaki Kościelne (Kołaki Kość.), Rutki, Szumowo, Zambrów oraz miasta Brańsk (Brańsk m.), Wysokie Mazowieckie (Wys. Maz. m.) i Zambrów (Zambrów m.).

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich regionu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą inicjatywą, a jednocześnie zachęcamy mieszkańców, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje pozarządowe do współpracy.

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie

 

POLECAMY STRONY: