Wysokie Mazowieckie

Historia obszaru tej gminy miała ogromny wpływ na życie jej mieszkańców. Zamieszkująca tu niegdyś drobna szlachta słynęła z przywiązania do swych ziem, patriotyzmu, a także religijności. Cechy te pozostały wśród mieszkańców tych ziem do dziś. Także pośród architektury można odnaleźć pamiątki historii. Do chwili obecnej zachowały się stare dwory, np. w Tyborach Kamiance, Rusi Starej i Mazurach.

   

Jako ciekawostkę danego obszaru, wymienia się legendę związaną z miejscowością Mystki Rzym. To właśnie tu, w „Karczmie Rzym”, Jan Twardowski- sarmacki czarnoksiężnik, miał wejść w układ z diabłem. Do tej pory nie udało się jednoznacznie zidentyfikować miejsca, o którym pisał Adam Mickiewicz. Mieszkańcy przypuszczają, iż legendarna karczma znajdować się mogła obok wielkiego wiązu, rosnącego za wsią w kierunku zachodnim, ponieważ znajdują się tam ślady dawnych zabudowań.

Bogate tradycje, naturalne środowisko, znaczne kompleksy leśne, sieć rzeczna i kilka sztucznych zbiorników, a także sprzyjające warunki dla rolnictwa ekologicznego sprawiają, iż obszar tej gminy to miejsce, stwarzające możliwości rozwoju branży turystycznej, zwłaszcza podmiotom, które w oparciu o naturalne walory przyrodnicze, historię obszaru, a także tradycyjną kuchnię Podlasia potrafią zaoferować odwiedzającym, niezapomniany i aktywny odpoczynek na łonie nieskażonej przez przemysł natury.

 

Warto zobaczyć:
- Dwór  w Tyborach- Kamiance wraz z zespołem stawów
- Zespół Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej
- Dwór i park w Mazurach
- Zespół dworski w Rusi Starej