Rudka

Bogactwo Gminy Rudka stanowią lasy, które zajmują około 41 % powierzchni gminy. Spośród wszystkich gmin z obszaru LGD „Kraina Bobra” gmina ta wyróżnia się właśnie największą lesistością. Walory miejscowej przyrody cieszą oko odwiedzających te tereny turystów. Znajdują się tu m. in. stanowiska chronionych roślin i zwierząt, w tym bobra i bociana czarnego.

Do walorów turystycznych gminy należy zaliczyć również przepływającą przez jej teren rzekę Nurzec, a także inne zbiorniki wodne, które  wabią w szczególności amatorów wędkarstwa, a także zachęcają do korzystania z występujących tu naturalnych kąpielisk.

Godnym zobaczenia obiektem jest Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny i arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa Rudka, w którym można uzyskać wiele interesujących informacji na temat gospodarki leśnej – hodowli, użytkowania i ochrony lasu oraz łowiectwa.

   

Odwiedzając Gminę Rudka nie sposób pominąć doskonale zachowanego zespołu pałacowo - parkowego, będącego niegdyś siedzibą rodu Ossolińskich, a następnie rodziny Potockich. Obecnie w pałacu mieści się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. Krzysztofa Kluka, w którym ponad 200 uczniów z okolicznych miejscowości kształci się w zawodach m. in. technik rolnik, technik żywienia, mechanik – operator maszyn rolniczych.

   

Baza gastronomiczno- noclegowa w miejscowości Rudka:

– Gospodarstwo agroturystyczne „Dworek nad Stawem”, Tomasz Kowalczuk, ul. Olendzka 37, Tel. 85 739 41 81,

– Nadleśnictwo Rudka, ul. Olendzka 31, Tel. 85 730 58 00, www.lasy.com.pl/web/rudka

– Miejsca noclegowe w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. K. Kluka, ul. Ossolińskich 1, Tel. 85 7394015, zsrudka.edu.pl

 

Warto zobaczyć:

– Zespół pałacowy wraz z parkiem z XVIII wieku, niegdyś siedziba Ossolińskich i Potockich, obecnie siedziba Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. K. Kluka, ul. Ossolińskich 1,

– Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce, XVIII w.,

– Zajazd – dawna leśniczówka, budynek z XIX wieku - ul. Wolności 2,

– Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny i arboretum przy siedzibie Nadleśnictwa Rudka, ul. Olendzka 31

 

Imprezy cykliczne:

– Festyn dla dzieci i młodzieży „Powitanie lata” - czerwiec

– Festyn rekreacyjny – „Tłoka” – sierpień