Klukowo

Gmina Klukowo położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Nurca, będącego prawym dopływem Bugu. Występowanie dziewiczych terenów nadrzecznych, będących rajem wędkarzy, sprawiło iż część gminy objęta została statusem Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Okolice przepływającego przez gminę Nurca, otoczone kompleksami leśnymi, są schronieniem dla wielu zwierząt, takich jak sarny, jelenie czy dziki, zaś rozległe tereny meandrującej rzeki zamieszkują bobry. 

   

Środowisko naturalne obszaru gminy stwarza także doskonałe warunki do rozwoju ekologicznego rolnictwa. Wielu mieszkańców gminy zajmujących się głównie rolnictwem, wyspecjalizowało się w produkcji mleka, co sprawia, iż zostali włączeni do jednej z największych grup producentów mleka w Polsce.

 

Na terenie gminy ciągle obecne są tradycje zamieszkującej tu niegdyś drobnej szlachty, zwłaszcza w kontekście osadnictwa, czy zachowanej do chwili obecnej zabytkowej architektury, m. in. w Gródku.

 

Warto zobaczyć:

- Jazomost z elektrownią wodną na rzece Nurzec w miejscowości Kostry- Podsękowięta

- Zespół dworski z przełomu XIX i XX wieku w Gródku

-Zabytkowe Kościoły , m. in.:

  • pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie
  • pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wyszonkach Kościelnych
  • pw. św. Józefa Oblubieńca w Klukowie

    

Imprezy cykliczne:

- Powiatowy przegląd teatrów wiejskich i obrzędowych- styczeń, a w nim m. in. inscenizacja pn. „Herody”- historia króla Heroda, która przez kilkaset lat była przenoszona z ust do ust, a obecnie corocznie  wystawiana przez zespół „Podlasie”

- Prezentacje zespołów biesiadnych- czerwiec

- Festyny familijne- lipiec/sierpień