Członkowie

Obecnie LGD „Kraina Bobra” liczy 54 członków, reprezentujących wszystkie wymagane przepisami sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy.

Wszystkie gminy, których obszar jest objęty LSR są jej członkami.

Poniżej przedstawiamy skład osobowy Stowarzyszenia wraz z podaniem reprezentowanego sektora:

- członkowie Lokalnej Grupy Działania "Kraina Bobra" 

 

POLECAMY STRONY: