Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” aktywnie uczestniczy w działaniach realizowanych w ramach KSOW.
Braliśmy udział w licznych szkoleniach, seminariach, konferencjach, targach współorganizowanych przez KSOW.

2015 rok
22 czerwca - Łomża, konferencja pt. Podsumowanie i perspektywy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
17-18 czerwca - Koryciny, Forum podlaskich LGD
29 maj - Białystok, spotkanie wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. KSOW
23-27 marca - Ciechanowiec, Czyżew, Brańsk, Jabłoń Kościelna, Wola Zambrowska - warsztaty pt. Ozdoby i wyroby wielkanocne
9 marca - Szepietowo, seminarium pt. Piękna i zdrowa ciałem oraz duchem
12-13 luty - Zabuże, Forum podlaskich LGD
2014 rok
24 listopad - Białystok, warsztaty pt. Profesjonalne komponowanie dań z produktów lokalnych w agroturystyce
6-7 listopad - Tykocin, warsztaty pt. Przygotowanie strategii komunikacyjnej LGD i metody angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR
4-5 listopad - Tykocin, warsztaty pt.  Ewaluacja LGD i LSR
16-17 październik - Ciechanowiec, seminarium pt. IV Forum Lokalnych Grup Działania woj. podlaskiego
14-15 październik - Tykocin, warsztaty pt. Określanie celów LSR i wskaźników realizacji strategii
13 październik - Tykocin, warsztaty  pt. Przygotowanie strategii i przeprowadzanie analizy SWOT
5 wrzesień - Białystok, warsztaty pt. HACCP w zakładzie serowarskim
23-25 czerwiec - Szelment, seminarium pt. Budowa planu komunikacji oraz zasady tworzenia procedur realizacji wielofunduszowej LSR, w tym procedur monitorowania i ewaluacji LSR
13-14 maj, Supraśl, szkolenie pt. Lokalne Grupy Działania w perspektywie finansowej 2014-2020
19-21 luty - Kozioł, szkolenie pt. Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju - od konsultacji społecznych do wskaźników
10 luty - Białystok, spotkanie wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. KSOW
 2013 rok
25 listopad - Tykocin, szkolenie, pt. Działania informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu Lista Produktów Tradycyjnych i SlowFood razem
14-15 listopad - Supraśl, seminarium pt. Lokalne Grupy Działania a planowanie strategiczne przyszłego okresu programowania na podstawie doświadczeń perspektywy finansowej 2007-2013
7 październik - Białystok, spotkanie wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. KSOW
3-5 września -  Łotwa, wyjazd studyjny pt. Dobre praktyki kulinarne w zakresie produktów regionalnych - wytwarzanie, marketing, sprzedaż bezpośrednia  na Łotwie z uwzględnieniem rezultatów projektu FOODART
4-6 września - Zabuże, seminarium pt. Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania
13-14 maj – Supraśl, konferencja pt. Krajowe Forum Lokalnych Grup Działania
5-7 kwietnia - Kielce, V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

2012 rok
12-13 listopad - Lipowy Most, szkolenie pt. Ewaluacja – metody, narzędzia i praktyczne rozwiązania w obszarze oceny realizacji stanu wdrażania LSR
7 grudnia - Białystok, seminarium pt. Podlaskie Forum Agroturystyczne

2011 rok
7-8 marca - Białystok, szkolenie pt. Tworzenie i ewaluacjach wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju
29-30 czerwca - Białowieża, konferencja pt. Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia
21 październik - Wysokie Mazowieckie, konferencja pt. Aktywizacja obszarów wiejskich w woj. podlaskim
22 -27 październik - Szwarcwald (Niemcy), wyjazd studyjny pt. Organizacji turystyki wiejskiej
8-9 listopad - Lipowy Most, konferencja pt. III Forum Podlaskich LGD. KSOW – plany, rozwój, perspektywy współpracy

2010 rok
26-28 maj - Brwinów, szkolenie pt. Budowa marki w turystyce wiejskiej,
29- 30 wrzesień - Kruszyniany, konferencja pt. Wielokulturowość obszaru Stowarzyszenia „LGD Szlak Tatarski”- elementy promocji,
28 październik - Lipowy Most, konferencja pt. II Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania Województwa Podlaskiego – rozwoju LGD w regionie”
21-22 wrzesień - Ciechanowiec, współorganizacja warsztatów pt. Rozwój działalności pozarolniczych. Dwu dniowe warsztaty z wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, porozumienie ROW.I/KSOW/P-5 
        
Warsztaty organizowane zostały przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy współorganizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, finansowane natomiast ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 - 2013. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz doradcy rolniczy zainteresowani działaniami Osi III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

2009 rok
16-17 wrzesień - Białystok, szkolenie pt. Strategia komunikacji i promotion mix w projektach realizowanych przez Lokalne Grupy Działania
19 październik - Szepietowo, szkolenie pt. Wdrażanie projektów współpracy
20-21 październik - Czarna Białostocka, szkolenie pt. Odnówmy nasze małe ojczyzny - Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi
26-29 października - wyjazd pt. Poszerzajmy horyzonty - wizyta studyjno -szkoleniowa do LGD Rozwoju Spisza i okolic w Łapszach Niżnych
7-8 grudnia - Czarna Białostocka seminarium pt. I Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania
15-16 grudnia - Barszczewo, szkolenie pt. Przygotowanie lokalnych grup działania województwa podlaskiego do sprawnego wdrażania lokalnej strategii rozwoju
17-18 grudnia - Drohiczyn, szkolenie pt. Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodu – szansą rozwoju obszarów wiejskich, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.