Aktualizacja LSR

Lokalna Strategia Rozwoju jest na bieżąco aktualizowana - tekst jednolity


- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 9.06.2015

zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 23.01.2015

zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 23.05.2014

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dn. 23.05.2014

- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 17.02.2014

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dn. 6.12.2013

- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 6.12.2013

- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 9.09.2013

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dn. 9.05.2013

- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 14.01.2013

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dn. 10.12.2012

- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 10.12.2012

- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 28.03.2012

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dn. 28.03.2012

- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Zarządu w dn. 15.03.2012

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dn. 3.11.2011

- zmiany w LSR zatwierdzone na Zebraniu Członków Zarządu w dn. 21.10.2011

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Czlonków w dn. 27.04.2011 + załącznik 1a + załącznik 1b + załącznik 1c + załącznik 1d + załącznik 1e

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Czlonków w dn. 2.03.2011

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Czlonków w dn. 18.01.2011

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Czlonków w dn. 27.10.2010

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Czlonków w dn. 3.08.2010

- zmiany w LSR zatwierdzone na Walnym Zebraniu Czlonków w dn. 24.03.2010


Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra" opracowała Lokalną Strategię Rozwoju. Dziękujemy mieszkańcom gmin: Brańsk, miasto Brańsk, Ciechanowiec,  Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie  za wzięcie udziału w konsultacjach dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Państwa uwagi oraz wypełnione arkusze ankiet przyczyniły się do stworzenia rzetelnego opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, uwzględniającej problemy i potrzeby społeczności zamieszkującej obszar naszej LGD.

Zachęcamy mieszkańców obszaru działania LGD do zgłaszania sugestii zmian w Strategii - karta uwag. W tym celu prosimy o kontakt: telefoniczny 86 275 74 52 lub e-mailowy: Turn on Javascript! lub osobisty: ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, pok. nr 3.